Umění žít

Posted Posted in Výtvarná scéna

Paříž / Zdeněk Netopil Lidé jsou odjakživa spjati s uměním, aniž by to tušili. Každá věc, ač se nám zdá prostá, nicneříkající je artefaktem, který žije svým životem, který má duši. Téměř každý člověk touží žít v prostředí, které je mu milé, ve kterém se cítí dobře. Dnešní moderní doba září všemi styly. Umění 21. století je samé […]

Výtvarná scéna: Aleš Krejča

Posted Posted in Výtvarná scéna

Aleš Krejča (nar. 1941 v Praze). Počátky jeho studia se datují do 60. let min. století na Škole uměleckého průmyslu v oboru užitné grafiky, ze které pokračoval na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou pod vedení prof. F. Muziky.     V letech 1969 – 1971 byl ředitelem st. Zámku Kratochvíle. V roce 1980 vydával publikaci Technika grafického […]

Výtvarná scéna: Bohumil Eliáš Jr.

Posted Posted in Výtvarná scéna

Bohumil Eliáš Jr. (1980) je představitelem mladší výtvarné generace a patří mezi nejzajímavější současné české výtvarné umělce s výrazným mezinárodním přesahem. Svůj výtvarný zájem zaměřil také ke sklu. Na rozdíl od otce však po absolutoriu SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově zvolil studium v ateliéru figurálního sochařství Jana Hendrycha na pražské AVU, které ukončil v roce 2007. Svou tvorbu nyní rozvíjí v malbě, v podobě plastik ze skla […]