Výtvarná scéna

Výtvarná scéna: Aleš Krejča

Aleš Krejča (nar. 1941 v Praze). Počátky jeho studia se datují do 60. let min. století na Škole uměleckého průmyslu v oboru užitné grafiky, ze které pokračoval na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou pod vedení prof. F. Muziky.

 

 

V letech 1969 – 1971 byl ředitelem st. Zámku Kratochvíle. V roce 1980 vydával publikaci Technika grafického umění v nakladatelství ARTIA a později, v r.2010, ji pod názvem GRAFIKA vydalo nakladatelství Aventinum. Sedm let pracoval pro Reader´s Digest Výběr v Praze jako výtvarný redaktora jako knižní grafik pracoval v několika nakladatelstvích.

 

 

Obdržel mnoho cen a čestných uznání v soutěžích. Uspořádal několik desítek samostatných výstava stejně tak se zúčastnil řady výstav kolektivních. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha veřejných a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

 

 

Slovo imaginární není jen pouhé slovo. Skrývá se v něm umělcova fantazie, která byla odjakživa jeho přirozenou součástí. V jeho snech a představáchje skrytá jakási vnitřní síla tvůrčího procesu, která ožívá ve formě výtvarného díla.

 

 

Krejčovy obrazy se nacházejí v krajině imaginárního žánru. Jejich prostor a hloubka nám dávají možnost nahlédnout do jeho vnitřního světa nevšedních vizí a sugestivních nálad. Originalita umělcovy tvorby se zrodila z touhy zůstat sám sebou asvobodně nacházet cestu pro své vyjádření.

 

 

Jeho obrazy nelze nikterak hodnotit. Lze je pouze vnímat a vidět svýma očima. Aleš Krejča patří k umělcům, kteří se svým dílem navždy zapsali do dějin českého výtvarného umění …