Pozor na nabytí nemovitosti i s dluhem prodávajícího

Posted Posted in Právní poradna

Každý, kdo se rozhodne pořídit vlastní byt či dům, by si měl vyjma faktického stavu dané nemovitosti prověřit i její právní stav, k čemuž slouží nejlépe evidence katastru nemovitostí. Před koupí nemovitosti je tedy vhodné v katastru nemovitostí zkontrolovat, zda na ní např. nevázne zástavní právo. V případě zajištění dluhu zástavním právem pak toto zástavní právo na nemovitosti vázne, nehledě na to, […]

Možnosti ukončení nájmu bytu pronajímatelem

Posted Posted in Právní poradna

Pokud pronajímáte byt a z nějakého důvodu si přejete nájemní smlouvu ukončit, jste co do výpovědních důvodů limitováni ustanovením § 2288 odst. 1 občanského zákoníku, které obsahuje taxativní výčet výpovědních důvodu ze strany pronajímatele. Jelikož je nájemce v rámci nájemní smlouvy podle zákona slabší stranou, nelze mu dát výpověď z nájemní smlouvy z jiného důvodu, než z těch uvedených v zákoně. Dle ustanovení […]

Pozor na koupi bytu, na kterém vázne služebnost

Posted Posted in Právní poradna

Služebnost je druh věcného práva, tedy práva působícího vůči všem (obdobně jako např. vlastnické právo), kterým vlastník věci, typicky věci nemovité, tuto svou věc zatíží, buďto ve prospěch jiné osoby, případně ve prospěch jiné věci.   U bytů se pak můžeme v praxi setkat nejčastěji s tzv. služebností bytu, kterou přímo upravuje občanský zákoník a která znamená, že vlastník […]

Zakázaná ujednání u nájmu bytu

Posted Posted in Právní poradna

Nájem bytu je specifický druh nájemního vztahu, který se vyjma předmětu nájmu od obecného nájemního vztahu také odlišuje zvýšenou ochranou jedné ze smluvních stran – nájemce.   Občanský zákoník na nájemce, obdobně jako na spotřebitele, nahlíží jako na přirozeně slabší smluvní stranu, a proto občanský zákoník poskytuje nájemcům určitou míru ochrany, posiluje jejich práva a limituje jejich povinnosti tak, aby se […]

Zákonné možnosti zániku zástavního práva na nemovité věci s přetrváváním zajištěné pohledávky

Posted Posted in Právní poradna

Ne každý má na účtu nastřádané milionové částky. Proto, když přijde na pořizování nemovitosti, obrátí se většina z nás na banku s žádostí o poskytnutí úvěru. Banky však poskytují hypoteční úvěry pouze se zřízením zástavního práva na adekvátní nemovitosti, a to ve smyslu § 1309 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Tímto banky výrazně snižují riziko, […]

Podmínky platného darování nemovitosti nezletilému

Posted Posted in Právní poradna

Nejedná se o ojedinělý jev, kdy rodiče chtějí svým dětem nebo prarodiče svým vnoučatům darovat svoji nemovitost. Proces darování nemovitosti, pokud se jedná o darování nezletilému dítěti, ovšem není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. V tomto článku se dočtete, jak darování nemovitosti nezletilému probíhá a na co je potřeba si dát pozor.   Dle § 30 zákona […]

Přístupová cesta k pozemku

Posted Posted in Právní poradna

Existuje mnoho pozemků, ke kterým nevede žádná veřejná cesta. Tento stav je často důsledkem nejrůznějšího dělení a scelování pozemkových parcel. Vlastník pozemku, který je ze všech stran obklopen pozemky ve vlastnictví třetích osob, pak při přístupu k tomu svému nemá jinou možnost než některý ze sousedních pozemků přejít, resp. přejet. Tím však zasahuje do práv svých sousedů.   Lze si […]

Smluvní pokuta v nájemní smlouvě

Posted Posted in Právní poradna

Vlastníte nemovitost, kterou byste chtěli pronajmout, ale obáváte se, že vám nájemce nebude platit nájemné, případně, že nebude dodržovat jiné v nájemní smlouvě sjednané povinnosti? Jedním institutem, který vám může pomoci v rozhodování, je ujednání o smluvní pokutě.   Není tomu ještě ani rok, co sjednaná smluvní pokuta v nájemní smlouvě patřila mezi zakázaná ujednání, ke kterým, se dle litery […]

„Osobní vlastnictví“ nebo družstevní byt?

Posted Posted in Právní poradna

Pojem „osobní vlastnictví“ je v realitním světě užíván pro odlišení družstevního vlastnictví a právní předpisy tento pojem neznají. Pokud je tedy v inzerátu uvedeno, že se převádí byt v „osobním vlastnictví“, je tím zpravidla myšleno přímé vlastnictví. Družstevní i přímé vlastnictví mají své výhody, ale i nevýhody.   U družstevního bytu nedochází k převodu samotné nemovitosti, ale k převodu podílu v […]

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků opět „postaru“

Posted Posted in Právní poradna

Prvního července letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým došlo k novelizaci občanského zákoníku (tj. zákona č. 89/2012 Sb.). Tato novela se zaměřila převážně na právní úpravu bytového spoluvlastnictví.   Jednou z důležitých novinek, kterou novela přinesla, je zásadní změna zákonného předkupního práva spoluvlastníků. V občanském zákoníku se mu věnují ustanovení § 1124 a § 1125.   V relativně […]