Pozor na automatickou prolongaci smlouvy o zprostředkování

Posted Posted in Reality

V období před účinností zákona o realitním zprostředkování bylo běžné, že i u výhradních smluv na dobu určitou bylo zakotveno automatické prodloužení této smlouvy, pokud nejméně 10 dnů před uplynutím doby trvání této smlouvy nedoručí jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemné sdělení, že již nemá zájem o prodloužení doby trvání této zprostředkovatelské smlouvy.   Ačkoli jsme již vstoupili do druhého roku […]

Banky podporují úsporné bydlení. Jak využít zelenou hypotéku?

Posted Posted in Hypoteční poradna

Některé banky přichází v posledních měsících s novinkou. Do svých produktových řad zavedly zelenou hypotéku – hypotéku na úsporné bydlení. Co je možné takovou hypotékou financovat a proč jsou tyto hypotéky výhodné?   Zelené hypotéky mají za cíl podpořit energeticky šetrné bydlení. Proto pro získání takového úvěru bude potřeba předložit bance průkaz energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek) s hodnotou A nebo B. […]

Chytré bydlení jako standard – Blízká budoucnost

Posted Posted in Rady a tipy

V minulém vydání našeho magazínu jsme vám představili společnost INSIGHT HOME, která je významným dodavatelem různých technologií pro tzv. chytré bydlení. Základem chytré domácnosti je systémová elektroinstalace, která umožňuje bez jakéhokoliv stavebního zásahu kdykoliv v budoucnosti změnit domácnost na chytrou a integrovat v podstatě vše, co je doma na elektřinu a použít téměř libovolný systém řízení. Dnes vám představíme systémy KNX, […]

Stavební minimum a realitní kancelář

Posted Posted in Reality

Pár slov úvodem. O tom, jaký má být ten správný realitní zprostředkovatel se toho již napsalo dost. Častěji se bohužel dočteme, jaký realitní makléř být nemá, co neudělal a přitom měl, co udělal špatně atp. Pomiňme, tedy hned na začátku, ty na první pohled zjevné vlastnosti, které makléř mít musí, jako jsou slušnost, vstřícnost, trpělivost, a které jsou v naší branži […]

Za prodlení s vyúčtováním nákladů a záloh za služby hrozí poskytovali pokuta

Posted Posted in Právní poradna

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, platí, že poskytoval služeb je povinen příjemci služeb vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby (jako je podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. např. dodávka tepla, […]

Telegraph Olomouc

Posted Posted in Současné developerské projekty

Multifunkční centrála u hlavního nádraží v Olomouci, tak by se dala popsat budova Telegraph, která funkčně zaštiťuje galerii, coworkingové centrum, kavárnu, kinosál a velkolepý apartmán. Původní budova továrny na výrobu telefonů a telegrafů prošla v letech 2017–2019 zásadní rekonstrukcí a dnes v sobě spojuje několik různých funkcí. Původním záměrem investora (sběratele umění) bylo najít místo, kde by vybudoval galerii současného umění.     […]

Právní obrana při nepřiměřeném hluku v domě

Posted Posted in Právní poradna

Vlastnické právo každého vlastníka nemovitosti je občanským zákoníkem chráněno proti imisím, které jsou definovány v ust. § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné imise vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé […]

Chytré bydlení jako standard – Systémová elektroinstalace

Posted Posted in Rady a tipy

CHYTRÉ BYDLENÍ NEZNAMENÁ PŘETECHNIZOVANOU DOMÁCNOST, ALE PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE LÉPE A ZDRAVĚ BYDLÍ Dávno pryč jsou doby, kdy si chytré bydlení – nebo chcete-li inteligentní domácnost – pořizovali technologičtí nadšenci. Díky stále se zvyšujícím požadavkům Evropské unie na energeticky úsporné a tzv. udržitelné bydlení a naše snaha o lepší a kvalitnější životní styl vedou k tomu, že se zvyšují nároky na technické vybavení […]

Novinky a zajímavosti z nové výstavby

Posted Posted in Současné developerské projekty

I když dnes už stavebnictví není přímo závislé na rozmarech počasí, jarní měsíce přejí startu nových projektů. Nejinak je tomu v Praze i širším okolí. Našli jsme pro vás unikátní projekty jako je Via Carolina v blízkosti Břevnovské pláně, nebo Albatros Kbely, kde můžete bydlet v domech s poetickými názvy podle letecké abecedy. A pokud chcete vyrazit do přírody, podívejte se třeba na Orlickou přehradu, […]

Absence úředně ověřených podpisů na smlouvě o převodu nemovitosti

Posted Posted in Právní poradna

Při převodu nemovitostí, ať už na základě kupní či darovací smlouvy, je vždy nutné prokázat pravost podpisů smluvních stran. Nejjednodušším způsobem je nechat podpisy smluvních stran úředně ověřit.   Úřední ověření podpisů smluvních stran však není zákonnou náležitostí smlouvy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Úředně ověřené podpisy stran smlouvy na základě které, dochází k převodu nemovitostí […]