Reality

Garantovaný nájem i v době pandemie

Daniel Čep

O dopadech pandemie koronaviru na trh s nemovitostmi toho bylo již napsáno mnoho. Růst cen nemovitostí se od počátku šíření nemoci Covid-19 nezastavil. Banky snižují úrokové sazby na minimum, a ačkoliv jsme podle ekonomů na prahu velké ekonomické krize, touha po osobním vlastnictví nemovitosti neklesá. V případě koupě nemovitosti pro vlastní bydlení je situace jednoznačná – většinou vychází, že měsíční splátka je nižší než platba nájemného za stejnou nemovitost. Ale v případě koupě nemovitosti na investici je majitel obvykle závislý na stabilním a pravidelném příjmu z pronájmu koupené nemovitosti. Doposud platilo, že růst cen nemovitostí doprovázel růst výše nájemného, nicméně konkrétně v Praze můžeme pozorovat obrat k opačnému trendu. Zatímco nemovitosti neztrácí na ceně, výše nájmu zde klesla v některých lokalitách i o desítky procent. Krom poklesu nájemného se kvůli probíhající krizi prohlubují rizika s jeho neplacením včas, nebo vůbec. Zajímavou „pojistkou“ pro jistý a stabilní příjem z pronájmu může být služba tzv. garantovaného nájmu. O tom, jak taková služba funguje v období krize, se pobavíme s Danielem Čepem, regionálním ředitelem služby Renta365 pro Prahu a Středočeský kraj.

 

Jak z vašeho pohledu ovlivnila pandemie koronaviru trh s pronájmy v Praze?

Praha zažila v březnu nečekaný šok. Prakticky ze dne na den jsme pocítili snížený zájem o osobní prohlídky bytů a domů, což se negativně odrazilo na délce zprostředkování pronájmu. Toto období naštěstí netrvalo dlouho a krátce po tom, co se standardizovala bezpečnostní opatření, jsme se začali vracet k běžnému režimu.

Znamená to tedy, že dnes je trh s pronájmy tam, kde před pandemií?

To určitě ne. V Praze byl nejvíce zasažen trh s krátkodobými pronájmy (Airbnb, Booking). Aby majitelé těchto bytů získali alespoň nějaký příjem ze své nemovitosti, začali je nabízet k dlouhodobému pronájmu pod cenou. Plně zařízená garsonka u Staroměstského náměstí se stala dostupnější, než garsonka na Praze 4. Nabídka pronájmů byla doslova zahlcena levným bydlením v centru města. To se negativně odrazilo na výši nájemného i v širším centru a na periferii. Zájemci začali spekulovat a tlačit nájemné dolů. Krom toho se uvolnila spousta bytů i mimo centrum města, cizinci pracující v Praze se vraceli hromadně domů a Češi pracující v Praze mohli díky narůstajícímu trendu home-office vykonávat svou práci z domova mimo hlavní město. Bydlení v Praze se tak stalo pro mnoho lidí zbytečným a drahým. Všechny tyto faktory způsobily zvýšení nabídky, a tedy i pokles poptávky, na jakou jsme byli léta zvyklí. A tento stav v určité míře přetrvává i půl roku po první vlně koronaviru.

Jak se se současnou situací vypořádáváte?

Zájemci o nájemní bydlení se stávají náročnějšími a mají z čeho vybírat. Za posledního půl roku jsme se mnohokrát setkali s tím, že své požadavky více kladli například na vybavení bytu, nebo pozdější nástup do nájmu podle jejich preferencí. Pokud současná krize něco ukázala, tak je to především fakt, že nestačí byt jen nafotit mobilním telefonem, vystavit inzerát na realitní server a čekat. Samotní majitelé očekávají plné nasazení a prezentaci na úrovni. A to nás staví do výhodné pozice, protože tímto způsobem jsme zvyklí pracovat již od spuštění služby Renta365. Navíc platí, že čím lepší servis nabídnete, tím větší šanci na vyhledání slušného nájemce máte.

První vlna koronaviru připravila o práci spoustu lidí. Měli jste problém s neplatiči?

Mezi našimi nájemníky jsou i lidé z oborů, které byly nejvíce zasaženy opatřeními vlády. Během března a dubna jsme skutečně museli čelit několika případům, kdy nájemníci neměli možnost dále platit nájem a obraceli se na nás s žádostí o odklad plateb nebo předčasné ukončení nájmu. My však našim klientům garantujeme pravidelnou platbu nájmu za jakékoliv situace, a tak jsme každý případ posuzovali individuálně. Snažili jsme se s našimi nájemníky najít vždy oboustranně výhodné řešení. Zásadní roli v tom hrála dosavadní platební morálka, způsob jednání a přístup, jakým s námi tuto problematiku řešili. Jsou však případy, kdy jsme s některými nájemníky museli uzavřít dohodu o ukončení nájmu a našli do bytu jiné. Jak jsem již zmínil dříve, nájemníky vybíráme pečlivě a díky přísnému auditu, kterým před začátkem nájmu prochází, byly škody minimální.

Druhá vlna na sebe však nenechala dlouho čekat…

Náš způsob práce se v době největších omezení osvědčil a věříme, že úspěšně zvládneme i toto období. Myslím, že pro spoustu zájemců mohla být první vlna i takovým varovným signálem, aby se nyní vázali jen takovým nájmem, který i v případě krátkodobého výpadku příjmů zvládnou platit.

Jak na snížení nájmů reagují pronajímatelé (majitelé nemovitostí)?

U aktuálně probíhajících nájemních vztahů se nic nemění. Po jejich skončení však musíme občas výši nájmu kvůli situaci na trhu upravit. Prozatím jsme se však setkali s chápavým přístupem ze strany pronajímatelů, kteří jsou si současné situace vědomi a nebrání se tedy potřebné korekci ceny. Je potřeba zmínit, že pandemie ovlivnila výši nájmů především v Praze, nikoliv v Plzni, kde máme druhé největší zastoupení.

Registrujete v posledních měsících kvůli probíhající pandemii zvýšený zájem o službu garantovaného nájmu, nebo chtějí pronajímatelé na takové službě spíše ušetřit?

Naše klientela se značně rozrostla o Čechy žijící mimo ČR. Vzhledem k omezenému pohybu osob v rámci EU v důsledku restriktivních opatření jednotlivých zemí se na nás obrací stále více zájemců, se kterými se osobně vůbec nesetkáme, neboť jsou vystaveni riziku karantény při příjezdu, či návratu zpět do zahraničí. Nemají možnost se o byt starat, přijet v případě naléhavých situací a řešit každodenní záležitosti s nájemníky. Nám stačí zpřístupnit byt a o zbytek se postaráme na základě plné moci – od zprostředkování pronájmu až po výměnu těsnění v kapajícím kohoutku. Nejsme na trhu žádnými nováčky a stále častěji fungujeme na doporučení. Zájem o službu tedy jednoznačně roste. Kvůli tomu jsme navýšili personální kapacity a zajistili více smluvních firem zajišťujících opravy a údržbu nemovitostí.