Hypoteční poradna

Jak počítají banky příjmy při žádosti o hypotéku?

U každé hypotéky máme jednu věc stoprocentně jistou. Každá banka bude pečlivě počítat a prověřovat, jestli je příjem žadatele o úvěr dostatečný, stabilní a prokazatelný. Povinnost důkladně posoudit příjem totiž všem bankám ukládá zákon.

 

Česká národní banka v rámci koronavirové podpory hypotečního trhu zrušila limity DTI a DSTI, které udávaly maximální výši úvěru a měsíčních splátek v poměru k čistým příjmům. Většina bank limity ale stále z opatrnosti počítá.Pokud je více žadatelů, příjmy se sečtou. Existující splátky a úvěry se naopak odečtou. Počítají se i kreditní karty, leasingy a kontokorenty. Banky akceptují velké množství příjmů, ale zdaleka ne všechny a v celé výši. Se kterými příjmy tedy můžeme počítat a se kterými nikoliv?

 

Příjem ze zaměstnání

Jedná se o nejobvyklejší příjem. Je zapotřebí, abyste pracovali minimálně 3 měsíce a nebyli ve zkušební ani ve výpovědní době. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, lze to také v mnoha případech akceptovat. Příjem má chodit pravidelně a nejlépe na váš běžný účet. Banky chtějí doložit výpisy z účtu s viditelnou příchozí mzdou. Obvykle se příjem počítá z průměru za 3, 6 nebo 12 měsíců.

 

Příjem z podnikání na základě živnostenského listu

Druhý nejobvyklejší příjem je příjem z podnikání. Je zapotřebí obvykle doložit daňové přiznání za poslední dva roky. V tomto případě si lze těžko příjem spočítat doma, protože každá banka počítá akceptovatelný příjem jinak. Minimálně jedno daňové přiznání již musí být podané. Výjimkou může být to, že jste byli ve stejné firmě zaměstnáni a přešli jste na živnost. Náplň práce a odesílatel peněz se v tomto případě nesmí změnit, jinak výjimku těžko dostanete.

 

Příjem z vlastní společnosti

Tyto příjmy se posuzují individuálně. Vždy je zapotřebí doložit daňová přiznání firmy za poslední dva roky včetně všech příloh. „V tomto případě je nejlepší obrátit se na hypotečního specialistu, který spočítá možné varianty v různých bankách,“ říká Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT. Banky mohou vzít v úvahu různé možnosti příjmu: výplatu mzdy z vlastní společnosti, rozdělený zisk, nerozdělený zisk, ale existují i další varianty.

 

Příjem z pronájmu

Tento příjem banky uznávají v určité procentuální výši. Je zapotřebí doložit nájemní smlouvy a daňová přiznání. Pokud Vám tento příjem nechodí ještě rok, a tedy jste nepodávali daňové přiznání, lze nájem akceptovat také, ale banky započítají nižší procento z tohoto příjmu (obvykle 50 %) a budou chtít vidět nejméně 3 výpisy z účtu s tímto příjmem.

 

Příjem z budoucího pronájmu

Pokud si kupujete nemovitost na investici a budete ji pronajímat, lze tento příjem rovněž počítat. Banky ale uznávají nižší částku a maximální úvěr bude do 60 % hodnoty nemovitosti.

 

Příjem ze zahraničí

Banky tento příjem počítají individuálně.Rozhodující je, ze které země tento příjem máte. Banky odečtou přibližně 20% z příjmu za kurzovní riziko. Posouzení je individuální a příjem se akceptuje častěji jen ze zaměstnání, výjimečně i z podnikání. Příjem z pronájmu ze zahraničí banky neakceptují.

 

Příjem z rodičovského příspěvku a další příjmy

Některé banky tyto příjmy akceptují, často však v limitované výši. Může se jednat například o výživné, invalidní, sirotčí, starobní či vdovský důchod, příspěvek na bydlení pro vojáky a výsluhový příspěvek, příspěvek na péči, trvalé náhrady za ztrátu výdělku, cestovní náhrady, příjem z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti, dále se může jednat o odměnu pěstouna či příjmy z kapitálového majetku.

 

HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz