RealitySoučasné developerské projekty

Rohan City – Změní Prahu!

Po celé metropoli pomalu i rychle rostou desítky nejrůznějších developerských projektů. Bytové domy, kancelářské budovy, sklady… A v poslední době také celé čtvrti. To je i případ projektu Rohan City od Sekyra Group. Ta hodlá vynaložit 18 miliard na to, že na prostoru 380 tisíc metrů čtverečních vyroste moderní pražská čtvrť 21. století, kde najde bydlení a práci až 11 tisíc lidí. Protože jde doslova o megalomanský projekt, který změní tvář velké části Prahy a bude mít vliv na život spousty Pražanů, rozhodli jsme se na něj podívat opravdu podrobně. Co tedy přesně na Rohanském ostrově vyroste a kdy?

 

„Záměrem je vybudovat novou městskou čtvrť, která bude evokovat autentické prostředí domova a která obnoví důstojnost vztahu města a řeky. To vše v zeleni a v blízkosti srdce metropole. Vznikne nové zelené centrum Prahy,“ tvrdí Luděk Sekyra, předseda představenstva společnosti Sekyra Group a jedním dechem dodává, že plánovaný projekt nabídne i dlouhé korzo na břehu řeky, rozsáhlý park i nový volnočasový ostrov – a to vše má komunikovat s historickou budovou Invalidovny.

 

V projektu postupně vznikne přes 3 000 bytových jednotek

13 let příprav a jednání

Projekt Rohan City není popravdě žádnou novinou, mluví se o něm celou řadu let a proběhlo kvůli němu bezpočet jednání. Nedávno oznámenému zahájení předcházela třináctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, projednání s veřejností, jakož i diskuzí s předními světovými urbanisty a významnými architekty. Šlo v zásadě o to novou čtvrť začlenit do původní zástavby Karlína, který je z velké části historický, ale zároveň akceptovat potřeby a trendy 21. století.

 

Až polovinu prostoru má tvořit zeleň a veřejná prostranství

 

„V případě Rohan City jsme kladli důraz na bydlení a veřejný prostor. Klíčový byl pro nás dialog se světoznámým urbanistou Janem Gehlem, ale i myšlenka města krátkých vzdáleností, kde prim mají lidé, nikoliv auta. Západní metropole vznikaly jako domovy pro pěší. To, co naší vizi dodává univerzální charakter, je kontinuita s původní podstatou městského sídla jako místa svobodného setkávání a sdílení společného prostoru,“ konstatuje Luděk Sekyra.

Inspirace v Hamburku

Inspirací pro tým architektů byl prý hamburský projekt HafenCity, který se nachází při ústí Labe do moře. Jeho tvůrci v tomto německém velkoměstě dokázali z nefunkčního přístavu vybudovat úžasné místo pro život, včetně kulturního centra, kterým je Labská filharmonie. V případě Rohan City by prý podobnou funkci mohl mít areál Invalidovny. Podnětná pro tvůrce byla i kultivovaná obnova nábřeží Sprévy v Berlíně, vídeňské náplavky včetně Dunajského ostrova, jakož i South Bank na břehu londýnské Temže. Na Rohanském ostrově tak dojde ke kompletní transformaci pobřežního brownfieldu v moderní pražskou čtvrť, která nabídne více než 3000 bytů, kanceláře i množství veřejných prostranství.

 

Z některých bytových jednotek bude úžasný výhled na řeku a nový park

 

Zábava, vzdělání i relax má být v dosahu pěšky

Ze stávající cyklostezky má vzniknout široká promenáda, která naváže na budoucí rozlehlý park, připravovaný ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chybět nebudou obchody, kavárny, služby, zdravotnická zařízení, plochy pro relaxaci a sport a samozřejmě ani škola. Ambicí je vytvořit příjemnou čtvrť respektující kritérium dochozí vzdálenosti. „Věřím, že tento dlouho připravovaný projekt přinese Praze 8 mnoho nových a především spokojených obyvatel. Vítám hlavně to, že součástí celého projektu bude moderně koncipovaná a dobře udržovaná parková zeleň. Tento kout Prahy 8 se z nevzhledného brownfieldu změní v moderní čtvrť a to Praha 8 určitě potřebuje,“ říká starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros.

 

V nové čtvrti vyroste také řada nových kancelářských budov, ve kterých najdou práci tisíce lidí

 

Lokalita na břehu Vltavy, která dlouhé roky patřila mezi ty nejzanedbanější v Praze, se díky revitalizaci stane podle developera atraktivním místem pro bydlení, práci i odpočinek. Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům a časem se z nich stal brownfield protkaný zelení o rozloze téměř 21 hektarů. Jde o území, které snad nejlépe charakterizuje slovo proměna. Ostrov vznikal, měnil se a mizel. Byl tu přístav a poté betonárka. Aktuálním tématem souvisejícím s územím jsou mosty. Diskutuje se o podobě nového, Rohanského mostu a o rekonstrukci Libeňského mostu, který je už několik let velkou pražskou bolístkou a nevyřešeným tématem.

 

Tato vizualizace naznačuje, jakým směrem se vydá nová čtvrť

 

Park velký jako Stromovka

Až polovinu ploch budoucí čtvrti Rohan City budou podle plánů tvořit parky a veřejná prostranství. Současný neutěšený charakter území nahradí koncept zahradního města, kde zeleň, řeka a příroda obklopí rodící se výstavbu. „Rohanský ostrov je území s velkým potenciálem. Kromě moderní obytné čtvrti s občanskou vybaveností a kvalitním veřejným prostorem pro rekreační i sportovní vyžití připravujeme my jako město projekt významného městského parku – Rohanského parku, který svojí rozlohou odpovídá pražské Stromovce. Vše koordinujeme tak, aby se realizace v čase potkaly a souběžně s novou čtvrtí vznikl právě i park. Já se na realizaci tohoto dlouho připravovaného projektu moc těším,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

 

Zeleň, parky, místa setkávání. Na to architekti hodně mysleli a pro inspiraci se podívali také do dalších evropských velkoměst

 

Nový park, který bude mít ráz volně rostoucí zeleně, naváže na Kaizlovy sady před Invalidovnou a bude pokračovat pobřežní promenádou. Ta vytvoří osu celého projektu. Počítá se také s pěším přístupem ke stanici metra Invalidovna, která se stane přirozeným dopravním uzlem nové čtvrti. Tento záměr umožní kromě jiného tolik potřebný osobní a komunikační kontakt všech, kdo zde budou žít. Rohan City má ambici být novým zeleným srdcem Prahy, které se díky veřejným prostranstvím a pěším zónám stane podle Sekyra Group středobodem občanského života a výrazně posílí sociální kapitál i pocit sounáležitosti obyvatel této části metropole.

 

Náhled na budovu Rohan City, která si klade za cíl jemné prolnutí s historickým Karlínem

 

„Rohanský ostrov je jedním z míst, která jsou v Praze pro výstavbu nové moderní čtvrti vhodná. Jsme rádi, že v tomto místě vznikne kvalitní kus města podle pražských stavebních předpisů. Rohanský ostrov ale nejsou jen domy. V IPR v současné době pracujeme na krajinářské koncepci, která má za cíl zachovat tamní městskou divočinu. Většinu oblasti chceme postupně upravit pro volnočasové aktivity. Území bude plnit také funkci protipovodňové ochrany Prahy,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

 

V nové čtvrti najde svá sídla i řada renomovaných firem. Výhodou by měla být velmi dobrá dostupnost v rámci metropole.

 

Čtyři věže od Evy Jiřičné a pět etap

Výstavba Rohan City je rozdělena do pěti etap. Architektka Eva Jiřičná se svým studiem AI DESIGN navrhla čtyři bytové věže. V první etapě budou postaveny dvě, nazvané Diamanty Karlín. Zahrnovat budou 102 bytů. „Jsme rádi součástí velkého projektu, který nabídne krásné bydlení a pracovní prostředí pro Prahu,“ podotýká architektka Eva Jiřičná. Autory dalších domů se 118 byty, nazvaných Riviéra Karlín, jsou architekti z EBM Expert. Rezidenční část doplní dvě architektonicky výrazné kancelářské budovy od Evy Jiřičné a Jakuba Ciglera. Administrativní objekty mají sloužit i jako protihluková bariéra rušného Rohanského nábřeží. Jedna z těchto budov, konkrétně ta navržená Evou Jiřičnou, bude sídlem společnosti Sekyra Group.

 

Rohan Park má být zhruba tak velký jako Stromovka

 

Paralelně s první etapou by měla být realizována i etapa druhá, která bude situována v jihozápadní části Rohan City. Na podobě této části projektu se podílí vítězové architektonické soutěže – kanceláře architektů Schindler Seko, Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Druhá etapa počítá s výstavbou bezmála 500 bytů a tří administrativních budov. V rámci této etapy řeší architekti také vhodné začlenění budoucího mostu, který propojí Karlín s Holešovicemi. Projekt Rohan City má být dle plánu zcela dokončen do roku 2033.

 

Ostrov neostrov, který často měnil jméno

Rohanský ostrov je dnes vlastně poloostrovem. Jedná se o území, které při regulaci řeky na počátku 20. století splynulo s Karlínem a z východu s Libeňským ostrovem. Hranici mezi nimi (přibližně) tvoří Libeňský most.

 

Všechny části nové čtvrti by měly být dobře dostupné městskou hromadnou dopravou a také pěšky nebo na kolech

 

Ostrov jako takový vznikl už v 2. polovině 16. století, kdy se jeho majitelem stal mlynář Martin Šašek, který jej vytvořil úpravou starého říčního nánosu. V dalších staletích ostrov měnil majitele a tím pádem i název. Z původně Šaškovského se stal mimo jiné Primátorský, Rottenhanský či Köpplův. Až po roce 1850 se dostal do držení pražského měšťana a tesařského mistra Josefa Rohana a dostal název Rohanský ostrov. A ten mu už zůstal.

 

Místo pro relax, setkávání a budování sociálních vazeb – takový má být Rohan Park

 

V 19. století byl u Pobřežní ulice vybudován velký říční přístav a v letech 1891-93 došlo k velké rekonstrukci karlínského přístavu – byl rozšířen a opatřen nábřežní zdí. O 30 let později však při rozsáhlé maninské regulaci byl Rohanský ostrov spojen s Libeňským a oba tyto ostrovy byly spojeny na jedné straně s karlínským pobřežím, na druhé s územím Manin. Po přeložení toku Vltavy přístav v Karlíně zanikl a nahradil ho již předtím vybudovaný velký přístav v Holešovicích. Někdejší Karlínský přístav a okolí se postupně začal zasypávat, až splynul s pevninou.

Text: Real Estate Praha
Foto: Sekyra Group