Reality

Odborná způsobilost v realitách. Stále aktuální téma …

Po přijetí zákona o realitním zprostředkování po cca třech dekádách od obnovení tržní ekonomiky v České republice se činnost realitních makléřů – dle terminologie uvedeného zákona realitních zprostředkovatelů – dostala mezi profese, které již nelze provozovat na základě volné živnosti, ale byli jsme zařazeni do kategorie živností vázaných. Široká veřejnost tak dostala po dlouhých letech signál, že realitní činnost je činností vysoce odbornou a nemůže jí vykonávat každý bez ohledu na to, zda má pro ni potřebné předpoklady. U vázaných živností – jak je všeobecně známo – musí každý, kdo chce takovou živnost vykonávat, prokázat určitým způsobem svojí kvalifikaci a to zpravidla odbornou praxí v oboru, příslušným vzděláním či složením zkoušky. Pro činnost realitního zprostředkovatele lze vyhovět požadavkům živnostenského zákona absolvováním příslušné školy a odborné praxe nebo také složením zkoušky odborné způsobilosti dle zákona 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Jedním ze stěžejních cílů ARK ČR již od jejího založení před 30 lety bylo a stále je přispívat ke zvyšování odborné úrovně realitních makléřů zejména pořádáním kurzů zaměřených na zvyšování kvalifikace v našem oboru (včetně správy nemovitostí). V roce 2015 byla živnost (obor) obchodník s realitami (nyní realitní zprostředkovatel) zařazena v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK) mezi tzv. profesní kvalifikace. Jen u těchto profesních kvalifikací je možné skládat zkoušku odborné způsobilosti, jejíž úspěšné vykonání nahrazuje příslušné školní vzdělání v daném oboru.

Následně pak s přijetím zákona o realitním zprostředkování (a na něj navazující novelu živnostenského zákona zařazující realitního zprostředkovatele mezi vázané živnosti) je získání osvědčení o odborné způsobilosti na základě zkoušky v tomto oboru dokladem opravňujícím získání vázané živnosti realitní zprostředkovatel. ARK ČR, resp. její dceřiná společnost Informační centrum ARK, spol. s r.o. má již šestým rokem platnou autorizaci od Ministerstva pro místní rozvoj pro provádění zkoušek odborné způsobilosti pro obor realitní zprostředkovatel. Tyto zkoušky pořádáme jednak samostatně, jednak v rámci rekvalifikačního kurzu, kde jsou jeho nedílnou součástí. Vzhledem k tomu, že 31. 12. 2021 končí lhůta pro předložení dokladů prokazujících odbornou způsobilost, byl v minulém i letošním roce zájem o kurzy, které jsou přípravou na zkoušku a samotné zkoušky mimořádný. V roce 2020 úspěšně složilo u nás zkoušku 150 osob, v letošním roce do konce září to bylo 104 osob. Ne všichni napoprvé uspějí při zkoušce, zejména ti uchazeči, kteří jsou v oboru úplnými nováčky. Podíl těch uchazečů, kteří v prvním svém termínu zkoušku nesložili (buď nesplnili 70 % správných odpovědí v písemném testu, nebo neuspěli v ústní a praktické části zkoušky) se letos zatím pohybuje kolem 17 %. Část z nich se znovu věnuje přípravě a hlásí se na druhý termín, kde zpravidla uspěje.

V této souvislosti je třeba uvést, že mezi účastníky kurzů, resp. zkoušek nebyli zdaleka jen ti, kteří potřebovali tento doklad pro získání vázané živnosti, ale také mnoho těch, kteří chtěli mít toto osvědčení odborné způsobilosti jako doklad svojí odbornosti pro své zákazníky.

 

 

Nutnost prokázání odborné způsobilosti při realitním zprostředkování je prvním legislativním krokem v České republice, který spolu s dalšími ustanoveními zákona o realitním zprostředkování, postupně povede ke zvyšování profesionality při poskytování služeb realitními zprostředkovateli. Nic není samozřejmě bezchybné a dokonalé – např. získání vázané živnosti je spojené s nutností splnit zákonem dané požadavky pouze jednorázově. Není zde žádný systém obnovování živnostenského oprávnění resp. odborné způsobilosti v určité periodě několika let, jako je tomu v mnoha případech v zahraničí. Také skutečnost, že oprávnění provádět zkoušky odborné způsobilosti má dnes více než třicet subjektů, může vzbuzovat otázku, zda jsou ve všech případech zkoušky stejně náročné. To jsou však všechno záležitosti, které se v budoucnu dají postupně řešit.

Podstatné dnes je, že máme zákon o realitním zprostředkování, který stanovuje určitá pravidla pro realitní zprostředkování (byť praxe ukazuje, že některá jeho ustanovení bude žádoucí novelizovat, či doplnit) a že realitní zprostředkování díky skutečnosti, že se stalo vázanou živností, nemůže dělat kdokoli. To nakonec ocení nejen spotřebitel, ale také realitní makléři.

 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz