Hypoteční poradna

Jak dosáhnout na hypotéku po zpřísnění podmínek?

Od začátku dubna platí nové podmínky pro získání hypotéky. Pouze 5 % objemu hypoték může některý z parametrů nesplnit a každá banka si individuálně řídí, které hypotéky a kdy mohou parametry přesáhnout.

 

Podmínky se liší podle toho, zda některý z žadatelů o hypotéku doposud nedosáhl věkovou hranici 36 let nebo nikoliv. Stačí, aby věkovou hranici splňoval alespoň jeden ze spolužadatelů. Mladším žadatelům nadále stačí jen 10 % z vlastních zdrojů, starší musí našetřit alespoň 20 %. Pokud úspory nedosahují dostatečné výše, lze to obejít, pokud bance dáme do zástavy další nemovitost. Nemovitost nemusí nutně patřit žadateli o úvěr, je možné takto dozastavit (alespoň dočasně) i nemovitost někoho z rodiny. Pro takového člena rodiny pak ale vyvstává riziko, že by o nemovitost mohl přijít, pokud by hypotéka nebyla řádně splácena.

 

 

Další podmínkou získání úvěru je nutnost prokázat dostatečné a stabilní příjmy. Počítá se součet za všechny spolužadatele dohromady a odečítají se stávající úvěry a půjčky. Mladší žadatelé mohou na splátku všech úvěrů vynakládat maximálně polovinu měsíčního čistého příjmu, starší maximálně 45 % (pokud všem spolužadatelům už bylo 36 let). Zároveň platí, že součet všech úvěrů mladšího žadatele nesmí přesáhnout 8,5 násobek čistého ročního příjmu, resp. 9,5 násobek, pokud všem spolužadatelům už bylo 36 let.

 

Pokud jsou příjmy žadatele nedostatečné, pomůže snížení výše úvěru, nižší úroková sazba, prodloužení doby splatnosti či přizvání do hypotéky dalšího bonitního spolužadatele. Různé banky akceptují různé typy příjmů v odlišných částkách, vždy se proto vyplatí poptat služby zkušeného hypotečního makléře. Zejména u klientů prokazujících příjem z podnikání, ze zahraničí nebo z budoucího pronájmu jsou rozdíly zcela zásadní.

 

 

HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz