Reality

Proč mít doklad o odborné způsobilosti realitního zprostředkovatele

Mít osvědčení odborné způsobilosti v oboru realitní zprostředkovatel je dnes nezbytně nutné pro možnost provozování této činnosti. Od data účinnosti nového zákona o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.) a s ní související novelu živnostenského zákona, je pro výkon naší profese nutné mít živnostenský list na tzv. vázanou živnost. Pro osoby nově vstupující do tohoto podnikání není jiná možnost než složit zkoušku odborné způsobilosti (nemohou prokázat praxi v tomto oboru činnosti). Jedinou výjimkou mají absolventi některých oborů vysokých škol (právnické fakulty, ekonomické nebo stavební školy).

Avšak i pro realitní zprostředkovatele, kteří již získali vázanou živnost pro tuto činnost na základě prokázání odborné praxe a příslušného školního vzdělání, je získání osvědčení odborné způsobilosti na základě vykonání zkoušky důležité pro klienty jako důkaz jejich praktických i teoretických znalostí při zprostředkování realitních obchodů.

Zejména pro začínající realitní makléře, ale i pro ty, kteří již mají v oboru určitou praxi, je pro přípravu na zkoušku odborné způsobilosti vítanou pomocí absolvování kurzu Realitní zprostředkovatel. Také v letošním roce pořádáme několik běhů tohoto kurzu. Nedílnou součástí těchto kurzů je již zmíněná zkouška odborné způsobilosti.

První letošní běh kurzu se uskutečnil nikoli prezenční formou, tedy za účasti frekventantů v naší učebně, ale v současné době jedinou možnou formou, tedy on-line. Není to možná tak komfortní, jako když vyučující a účastníci kurzu jsou spolu v jedné místnosti a mohou mezi sebou přímo tváří v tvář komunikovat, ale i tak byl o tento kurz velký zájem. I když jednotliví přednášející mluví v učebně sami, prostřednictvím techniky mohou posluchačům odpovídat na jejich dotazy. Účastníci kurzu dostávají výukové materiály předem, aby se mohli na přednášku připravit a zároveň jsou tyto studijní materiály výborným zdrojem pro přípravu na zkoušku odborné způsobilosti. Zejména pro mimopražské účastníky kurzu má tato forma výuky velkou výhodu v tom, že absolvují kurz ze svého domova či kanceláře a šetří tak čas potřebný na dojíždění i náklady na dopravu, popř. ubytování.

Zkoušky se logicky musí konat prezenční formou, ale to i současná protiepidemická omezení dovolují.

Zájemci o další termíny kurzu Realitní zprostředkovatel se mohou o kurzu i o zkoušce informovat a přihlásit na webu ARK ČR (nejbližší běh kurzu začíná již 23. 5. 2022 také ještě zřejmě naposledy formou on-line na www.arkcr.cz).

 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz

 


 

Asociace realitních kanceláří České republiky pořádá kurzy

Realitní zprostředkovatel

Termín: 23. 5. – 24. 6. 2022
Rekvalifikační kurz je přípravou na zkoušku odborné způsobilosti (možnost úhrady od Úřadu práce)
Místo konání: on-line (využijte poslední možnosti absolvovat tento kurz z domova či kanceláře)

Oceňování nemovitostí

Termín: 9. 5. 2022 (9 – 16 hod.)
Místo konání: on-line
Seminář vede: Ing. Petr Ort, Ph.D

E-mail: kurzy@arkcr.cz
Tel.: 272 762 953 | 733 109 312 | 608 446 656. Bližší informace o kurzech na www.arkcr.cz