Současné developerské projekty

Jezero Medard – město, přístav a bydlení na vodě

Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP, a. s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Vítězem se stal architektonický ateliér A8000.

 

 

Jezero Medard o rozloze 493,44 hektarů leží severozápadně od města Sokolov a je největším umělým jezerem v České republice. Bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard – Libík v letech 2008 až 2016.

 

 

Stávající návrh rozvoje lokality se opírá o šest základních témat, která vyzdvihují a rozvíjejí jedinečné možnosti místa. Mottem prvního tématu je „Příroda a volný břeh pro všechny“. Břeh jezera zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku.

 

 

Iniciátorem a vlajkovou lodí celé proměny se stane bydlení na vodě. Nová městská čtvrť „Přístav“ nabídne na východních březích jezera pestrou škálu bydlení, včetně plovoucího. Chybět nebude marina, přístav, náměstí, molo a pěší promenáda s kvalitním veřejným prostorem, solitérními stromy, stromořadím i živým obchodním parterem. Atraktivní nábřeží s promenádou a přístavem navodí úchvatnou atmosféru výjimečného sídla.

 

 

Třetím pilířem projektu je dům „Ostrov“. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova vyroste z vody. Objekt bude založen zhruba 16 metrů pod hladinou jezera. Nacházet by se zde mohlo například vědecké pracoviště, ale i ubytování, bydlení či kanceláře.

 

 

Bydlení nad jezerem pak nabídne individuální bydlení s úchvatnými výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí. Chybět nebude sportovně-rekreační zóna situovaná do místa setkání současné i budoucí zástavby, dopravní infrastruktury a regionálně turistického koridoru kolem řeky Ohře. Snadno si zde lze představit zázemí pro loděnici, jachting či kiting.

Posledním principem projektu je smart lokalita. Návrh počítá s fotovoltaickou elektrárnou, vodní přečerpávací elektrárnou, větrnou elektrárnou a agrovoltaikou.

Celková transformace je plánována na období následujících 20 let.

První změny v území by však mohly být vidět už do tří let.

 

 

Ateliér A8000, založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým, patří mezi přední česká architektonická studia. V roce 2020 byl oceněn titulem Stavba roku za projekt Společenského centra Sedlčany.

 

 

Mezi nejvýraznější realizace studia patří architektonické řešení multifunkčního sálu Fórum Karlín v Praze. Vedle architektury se Krupauer soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí a brownfieldů v České republice i mimo ni. Nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie v Praze, první významné pražské kulturní stavby za posledních sto let.