Rady a tipyReality

Osvědčení o odborné způsobilosti – nejlepší způsob pro získání vázané živnosti

Osvědčení o odborné způsobilosti

Zkouška o osvědčení

Každý, kdo se v naší realitní branži pohybuje ví, že byl přijat zákon o realitním zprostředkování, který mimo jiné vyvolal novelu živnostenského zákona. Dosud tzv. volná živnost „obchodníků s realitami“ byla nově nazvána „Realitní zprostředkovatel“ a byla zařazena mezi tzv. vázané živnosti. Lépe to vyjadřuje podstatu činnosti realitních kanceláří. Pro získání živnostenského oprávnění na vázanou živnost se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti pro daný obor činnosti. Stejně tak je tomu v případě realitního zprostředkování. Jedním ze způsobů, jak doložit živnostenskému úřadu odbornou způsobilost, je úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Kdo úspěšně složí tuto zkoušku, obdrží osvědčení o odborné způsobilosti pro obor realitní zprostředkovatel. Tento dokument postačuje pro získání živnostenského oprávnění pro náš obor a není třeba prokazovat ani praxi v realitním obchodování ani školní vzdělání. Kromě toho je toto osvědčení dokladem pro klienty, že jeho držitel/ka prokázal/a státem požadované znalosti a schopnosti pro daný obor a že se tedy obrací na kvalifikovaného makléře. Každému budoucímu klientovi realitní kanceláře doporučujeme, aby při jejím výběru bral v úvahu také kritérium odborné způsobilosti doložené příslušným osvědčením. Toto osvědčení lze získat na základě zkoušky, kterou můžete absolvovat právě také u nás na Asociaci realitních kanceláří České republiky.

Toto osvědčení není však z celé řady těch, které může jakákoliv vzdělávací agentura či jiná firma dávat např. účastníkům kurzů či na základě nějaké zkoušky dle vlastních požadavků. Zkouška odborné způsobilosti pro obor realitní zprostředkovatel je zkouška vykonávaná na základě zákona č. 179/2006 Sb. a zkoušku může pro zájemce pořádat jen subjekt, který splnil požadovaná kritéria a obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj akreditaci. Např. právnická osoba, která obdržela od MMR ČR akreditaci pro pořádání těchto zkoušek, vykonává tyto zkoušky prostřednictvím svých autorizovaných zástupců, tj. členů zkušebních komisí, kteří také musí prokázat MMR ČR své odborné předpoklady pro tuto práci.

Tento typ zkoušky pro náš obor je možné uskutečňovat od roku 2016, neboť teprve v prosinci roku 2015 byl obor obchodník s realitami (nyní realitní zprostředkovatel) zařazen do tzv. profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy klasifikaci (NSK). Zkouška proto musí svým obsahem i formou odpovídat standardu NSK a skládá se ze tří částí: písemného testu, praktické a ústní zkoušky. To znamená mimo jiné, že tematické okruhy ke zkoušce jsou stanoveny právě NSK. Úspěšní absolventi pak dostanou osvědčení se stáním znakem České republiky a podpisem předsedy zkušební komise včetně všech dalších potřebných údajů.

 

Zkouška s kurzem

Tyto zkoušky jsou jednak součástí rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel, jednak probíhají zkoušky samostatně pro ty makléře, kteří se cítí dostatečně připraveni úspěšně zkoušku absolvovat i bez kurzu. Kurz Realitní zprostředkovatel je velmi dobrou přípravou na tuto zkoušku. Za více než čtyři roky, kdy tyto zkoušky pořádáme, získalo u nás Osvědčení odborné způsobilosti pro obor Realitní zprostředkovatel více než čtyři sta realitních makléřů a makléřek. Ne všichni při zkoušce uspějí – buď nesplní 70% limit požadovaných správných odpovědí v písemném testu nebo při ústní a praktické zkoušce neprokážou potřebné znalosti a dovednosti. Procento těch, kteří při zkoušce neuspějí není vysoké, zejména u těch makléřů, kteří se zúčastnili výše uvedeného kurzu. Každý, kdo při zkoušce neuspěl, má samozřejmě možnost po určité době zkoušku opakovat. Většina těch, kteří při první zkoušce neuspěli a přišli ke zkoušce podruhé a lépe se na ní připravili, u zkoušky uspěli.

Někteří realitní makléři s víceletou praxí v oboru mohou mít pocit, že takový kurz jako je Realitní zprostředkovatel (101 vyučovacích hodin) jim nemůže dát nic nového. Řada absolventů tohoto našeho kurzu, kteří již v realitách řadu let působí, se ve svých vyjádřeních o kurzu svěřila s hodnocením, že – zjednodušeně řečeno – i pro ně byl zajímavý a přínosný. Za všechny snad jen jeden příklad z minulého roku:

„Právě jsem absolvoval kurz makléře a rozhodl jsem se zanechat zpětnou vazbu jak Asociaci, tak dalším potenciálním klientům. Po 14 letech nepřerušené praxe a 470 prodejů jsem neměl velká očekávání v obohacení mých znalostí. Byl jsem navíc spíše skeptický k úrovni lektorů a organizaci celého kurzu. Spletl jsem se ve všem. Ocenil jsem, že všichni lektoři byli z praxe, dokázali zprostředkovat témata zcela odborně, zajímavě a byli schopni adresovat nejaktuálnější výzvy, kterým trh či makléři aktuálně čelí. Jestli se pokaždé sejde skupina tak zajímavých lidí, budu se podobných akcí účastnit častěji. Byl jsem překvapen úrovní, pestrostí, ale hlavně společným zájmem všech frekventantů vytvořit vyšší hodnotu pro své klienty. Kurz hodnotím jako dobře investované peníze. Věřím, že každý si odnese, co potřebuje, ale také jen, co si myslí, že potřebuje. Kurz Vám může zdravě naťuknout vlastní skořápku a umožnit uvidět za Vaše současné limity a hranice. Ještě jednou díky a ať se daří!“ Petr Kalkus

Pan Kalkus není zdaleka jediný, kdo napsal příznivé hodnocení tohoto kurzu, na webu ARK ČR jsou vyjádření absolventů tohoto kurzu z minulých let až do letošního roku.

Chci zmínit ještě jinou věc: vždy je možno (a také je to zapotřebí) na každém kurzu něco zlepšovat. Proto také věnujeme mimořádnou pozornost závěrečnému hodnocení účastníky, tj. dotazníkům, které naši absolventi kurzů a seminářů vyplňují, zpětnou vazbu máme i z rozhovorů s účastníky kurzu např. během přestávek. Naši absolventi naštěstí nemají problém se s námi podělit o to, co by rádi zlepšili, zdokonalili. Kde podle nich lze ubrat a kde zase přidat. Moc nám to pomáhá.

Ing. ach. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář ARK ČR
www.arkcr.cz