Současné developerské projekty

Úplně jiná Masaryčka

Začínáme stavět, pochlubila se nedávno Penta a obratem zahájila stavbu dvou budov u Masarykova nádraží v Praze. Do pohybu se tak dal obří projekt, o kterém se mluvilo roky, který by měl spolknout 10 miliard korun a který zásadním způsobem změní tvář metropole. Co všechno chce vlastně Penta v okolí jednoho z nejvytíženějších nádraží Česka postavit?

 

Abychom pochopili obrovitost celého projektu za 10 miliard, je třeba se na něj podívat z ptačí perspektivy. Na této vizualizaci je dobře vidět nejen nové kancelářské budovy, ale také platformu nad kolejištěm i rozsáhlé dopravně-stavební změny v širším okolí Masaryková nádraží.

 

S Masarykovým nádražím, kterému Pražené neřeknou jinak než Masaryčka, to velmi dlouho vypadalo všelijak. V roce 2008 dokonce tehdejší pražský radní Martin Langmajer oznámil, že město už s nádražím nepočítá a místo něj by rádo vidělo nové městské centrum. Koleje měly zmizet, všechny vlaky měly jezdit na Hlavní nádraží a z vytíženého dopravního uzlu měly zbýt jen historické nádražní budovy, které jsou památkově chráněné. Slova Langmajera vyděsila starosty všech obcí na východ od Prahy, pro jejichž obyvatele je železniční spojení mnohdy klíčové, i samotné Pražany. Proti záměru se začali stavět odborníci, vznikla i petice. Tehdejší primátor Prahy Bém pak slova o rušení nádraží označil za nešťastná a situace se uklidnila.

 


Spousta nových kanceláří nemusí vždy nutně znamenat jen směs železa, betonu a skla. Nová Masaryčka slibuje i spoustu zeleně. A to i v detailech.

 

V následujících letech se pak hojně řešila rekonstrukce nádražních budov, které na první pohled volaly po oživení. Nabídla se italská společnost Grand Stazioni, která se tehdy pustila také do rekonstrukce Hlavního nádraží, ale v případě Masaryčky z projektu sešlo. Dráhy totiž hledaly jiné řešení.

V roce 2014 vstoupila na scénu Penta, která se po dokončení obrovské administrativní budovy Florentinum za zhruba 4,4 miliardy korun chtěla zaměřit na druhou stranu ulice. „Začínáme intenzivně pracovat na Masaryčce naproti Florentinu. Je to vize Penty vybudovat takzvaný Central Business District,“ poznamenal tehdy Marek Dospiva. Ten samý rok společnost započala s demolicí domu bývalé celnice na pražském Masarykově nádraží, což mělo předcházet stavbě administrativních budov. Podle plánů Penty se mělo začít stavět o dva roky později, nejpozději v roce 2017. Než ale dostala zelenou, uběhlo dalších několik let. Až nakonec v únoru letošního roku investiční společnost prohlásila: Stavíme! Co všechno se tedy vlastně změní?

 


Nové budovy podle návrhů Zaha Hadid Architects působí velmi moderně a neotřele. Stávající budova nádraží bude v jejich těsném sousedství.

 

Dvě velké kancelářské budovy

Masaryčku od Zahy Hadid tvoří zejména dvě budovy, které dohromady nabídnou 20 800 m² kancelářské plochy prestižní třídy AAA a 4 700 m2 prémiové obchodní plochy. Vznikne tak prý nová pražská obchodní „high street“, která bude kombinována se sofistikovaným food & beverage konceptem. Obě budovy Masaryčky cílí na mezinárodní certifikaci zelených budov LEED Platinum.

Součástí komplexu, který je propojen unikátním přestřešením s parkem, je původní revitalizované Masarykovo nádraží s novými obchodními jednotkami a hotel s pěti patry ubytovacích kapacit a cca 1 100 m² obchodních ploch.

 

Nové náměstí u Masarykova nádraží

Při ústí ulice Na Florenci do Havlíčkovy ulice má vzniknout menší náměstí o šířce 65 metrů, které bude dobře vymezeno historickou budovou nádraží a průčelím nově plánované zástavby v ulici Na Florenci. Místo současného parkoviště zde vznikne prostor pro pěší. Návrh dopravního řešení ústí ulice počítá se dvěma pruhy v každém směru plus jedním pruhem pro odbočení vlevo. Nové stromořadí povede ve dvou liniích podél historické budovy nádraží a směrem k ulici Na Florenci. Vstup na nástupiště bude nově umožněn přímo z náměstí.

 


Automobilová doprava v ulici Na Florenci bude vedena v jednom pruhu v každém směru, vozovka bude doplněna o cyklopiktokoridory.

 

Oživení ulice Na Florenci

Uliční profil ulice Na Florenci bude podle Penty rozšířen na 25 metrů. Parkování bude omezeno na zásobování a obsluhu obchodů v přízemí. Díky tomu získá ulice dostatek prostoru pro chodníky, které budou v rozšířených pobytových plochách dosahovat až desetimetrové šíře. Automobilová doprava bude vedena v jednom pruhu v každém směru, vozovka bude doplněna o cyklopiktokoridory. Po obou stranách ulice bude vysazeno stromořadí, pod kterým budou umístěny lavičky a další mobiliář. Mezi objekty vznikne malé náměstí typu piazzety s venkovními kavárnami a restauracemi, ze kterého povede schodiště na parkovou platformu nad kolejištěm.

 


Pochopitelně se dramaticky změní také okolí nejvytíženější pražské dopravní tepny – magistrály.

 

Park nad kolejištěm nádraží

Platforma nad kolejištěm nádraží nabídne veřejný prostor parkové úpravy, který bude kombinovat rušné pěší koridory s klidovými plochami rekreačního a společenského využití. Pěší koridory budou navrženy s ohledem na komfort cestujících s různými schopnostmi mobility. Na platformě vzniknou i klidová místa s dostatkem prostoru k sezení a vychutnání pražského panoramatu. Odstínění ruchu ulic okolní zástavbou a dostatečná vzdálenost od magistrály by měly místu poskytnout nízkou intenzitu hluku. Vegetace parku bude vytvořena kombinací květinového porostu, travních ploch a nízkých dřevin.

 

Změna východní části Hybernské ulice

Ve východní části Hybernské ulice při křižovatce U Bulhara dojde podle developera ke zlepšení kvality veřejného prostoru a většímu pocitu bezpečí. Díky dostavbě bloku získá Hybernská ulice zřetelné vymezení a vedle nových ubytovacích kapacit i další příležitost pro maloobchodní funkci. Severní strana ulice bude doplněna o stromořadí a dojde k zásadnímu zlepšení komfortu pro pěší.

 


Na Masaryčce denně využije vlakové spojení více než 40 tisíc cestujících, kteří zpravidla dojíždějí do Prahy za prací nebo vzděláním. V budoucnu je plánováno, že obrátka cestujících na Masarykově nádraží ještě významně vzroste.

 

Nový dopravní uzel

Na Masaryčce denně využije vlakové spojení více než 40 tisíc cestujících, kteří zpravidla dojíždějí do Prahy za prací nebo vzděláním. V budoucnu je plánováno, že obrátka cestujících na Masarykově nádraží ještě významně vzroste. Správa železnic totiž připravuje železniční spojení z Masarykova nádraží do Kladna, s odbočkou na Letiště Václava Havla. Modernizovaná a částečně nová trať by měla poskytnout rychlé a komfortní spojení kladenské aglomerace s Prahou a zároveň vyřešit napojení pražského letiště kolejovou dopravou na centrum města.

 


Platforma nad kolejištěm nádraží nabídne podle developera veřejný prostor parkové úpravy, který bude kombinovat rušné pěší koridory s klidovými plochami rekreačního a společenského využití.

 

Hotel Hybernská

Hotelová budova od Schindler Seko architekti nabídne cca 1100 m2 prémiových obchodních ploch ve třech poschodích, které jsou dostupné jak z ulice tak vnitřního atria, které propojuje ulici a spojovací přestřešení s parkem.

 


Na této vizualizaci z ptačí perspektivy je dobře vidět, jak se změní také Hybernská ulice a kde vyroste nový hotel. Tuto oblast propojí s novými kancelářskými budovami přestřešení s parkem.