Hypoteční poradnaReality

Čisté úvěrové registry jsou zásadní pro novou hypotéku i při refinancování

Ať už žádáte o novou hypotéku nebo čekáte na nabídku sazby při konci fixace a zvažujete refinancovat do nové banky – zásadní otázkou bude, jak dobrá byla vaše platební morálka. Odpověď bankám nabízí úvěrové registry.

 

V úvěrových registrech banka uvidí, jak jste v minulosti spláceli své úvěry, ale také zda jste v nedávné době žádali v jiné bance o nový úvěr a s jakým výsledkem. Jsou zde vidět jak vaše aktuální úvěry, tak i úvěry ukončené: jejich výše, aktuální zůstatek měsíc po měsíci, jak řádně jste je spláceli nebo kolik peněz jste z nich využili. Jedná se dokonce nejen o klasické úvěry, ale i o leasingy, kontokorenty a kreditní karty. Pokud jste v minulosti něco nespláceli, banka kde žádáte o nový úvěr vše uvidí a záleží na tom, o jak veliký „prohřešek“ se jednalo. Pokud se vám výjimečně stalo, že jste se o trošku opozdili, bývá možné to vysvětlit a nebude to bránit v poskytnutí nového úvěru. Ale to se jedná třeba o jednu nebo dvě splátky, které nejdou po sobě. Pokud se to stávalo častěji, pak je situace horší a je potřeba na to myslet dopředu.

 

„Někteří klienti nekontrolují svůj účet a když dojde k opoždění splátky, neuvědomí si, že jsou pak účtovány úroky navíc či poplatky za výzvy. Zaplatí pouze výši klasické splátky a dluh se tak může posunovat do dalších měsíců,“ upozorňuje Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT. Pokud úvěr řádně nesplácíte, může dojít až k jeho zesplatnění. Taková zásadní informace se objeví v registru a následně už žádná banka nebude chtít v brzké době nový úvěr poskytnout.

 

Řádné splácení úvěru si hlídejte i v případě, že jste v postavení spolužadatele o úvěr. Často se stává, že při rozvodu a vypořádání se manželé domluví, že si úvěr převezme jeden z nich. Ten už to ovšem neřeší a toho druhého z úvěru oficiálně nevyváže. V tom případě jsou stále dlužníky oba dva – bez vlivu rozdělení společného jmění. Jsou banky, které nabízí možnost splácet úvěr ze dvou účtů: pokud nebude dostatek peněz na jednom, automaticky inkasují z druhého. Jako spoludlužníci tedy máte jistotu, že se daná splátka zaplatí. Obvykle totiž výzvy z banky chodí na hlavního žadatele a spolužadatel se může o problému se splácením dozvědět, až když se úvěr dostal do horší fáze vymáhání.

 

Jaké registry dlužníků u nás máme?

Hlavním registrem je bankovní registr – tzv. BRKI, také tu máme nebankovní registr a to NRKI, SOLUS a REPI. Pokud si nejste jistí, jaké záznamy v registrech máte, můžete si před podáním žádosti o úvěr o výpis z registrů požádat. Registry dlužníků jsou i v ostatních státech a některé banky mohou u cizinců v případě žádosti o úvěr výpis z takového zahraničního registru vyžadovat.

 

BRKI (Bankovní Registr Klientských Informací) – spravuje společnost Czech Banking Credit Bureau a záznamy jsou zde vidět 4 roky po ukončení daného úvěru. Žádosti o úvěry, které nebyly realizovány se evidují po dobu jednoho roku. Informace poskytují všechny banky a stavební spořitelny v České republice.

 

NRKI (Nebankovní Registr Klientských Informací) – spravuje sdružení Czech Non-Banking Credit Bureau. Záznamy jsou zde vidět 4 roky po ukončení daného úvěru, žádosti, které nebyly realizovány, pouze po dobu 6 měsíců. Informace poskytují nebankovní a leasingové společnosti.

 

SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) – toto zájmové sdružení eviduje záznamy 3 roky po ukončení daného úvěru a telekomunikační poplatky a energetické poplatky po dobu jednoho roku od data úhrady. Informace poskytují některé bankovní, nebankovní a leasingové společnosti a také mobilní operátoři nebo energetické společnosti.

 

REPI (Registr Platebních Informací) – spravuje Společnost CRIF. Záznamy se automaticky vymažou po 3 letech od ukončení daného závazku. Informace poskytují nebankovní poskytovatelé úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytovatelé telekomunikačních nebo datových služeb a poskytovatelé kabelových televizí.

 

HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz