Rady a tipyReality

K aktuální situaci na českém realitním trhu

Čeká nás velmi pravděpodobně hospodářský pokles, zánik mnoha firem a živnostníků, růst nezaměstnanosti. Můžete prosím odhadnout, jak se tato situace v příštích měsících projeví na poptávce po bydlení, tedy po koupi i nájmu?

V dnešní době dělat nějaké prognózy je velmi složité. Denně jsme bombardováni předpověďmi z různých oblastí našeho života, informacemi o ekonomických katastrofách, predikcích nezaměstnanosti apod. Myslím si, že ekonomické dopady hospodářského poklesu budou mít regionální odlišnosti. Bude se to řídit vývojem v jednotlivých odvětvích. Tam, kde jsou pracovní síly orientovány převážně do určité, jednotlivé, dominující výrobní kapacity, která zaznamená pokles, bude nepochybně poptávka po vlastnickém i nájemním bydlení klesat. Velká města jako např. Prahu, Brno, Plzeň tento předpokládaný a pravděpodobný hospodářský pokles třeba tolik neovlivní. Také bude záležet na společenských náladách. Pokud převládne pesimismus, půjdou všechny zbytné investice stranou a to v konečném důsledku může ovlivnit i nemovitostní trh včetně toho rezidenčního.

Zákon o realitním zprostředkování vznikal několik let, i když po několika měsících jeho účinnosti je trochu brzy na vyhodnocení, přesto v čem vidíte jeho přínos pro realitní zprostředkovatele i jejich klienty a které části zákona považujete za problémové a které by vyžadovaly změnu nebo doplnění?

Přínos spatřuji zejména v psychologické oblasti. Veřejnost se dozvěděla, že se touto profesí společnost zabývá a že se snaží nějakým způsobem proces ovlivnit v zájmu kultivace trhu. To by mělo mít pozitivní vliv na důvěru spotřebitele i postavení zprostředkovatele. Nechci se nyní pouštět do analýzy zákona. Je na to myslím brzy. Osobně mám některé výhrady, ale teprve budoucí praxe ukáže co a jakým způsobem zákon skutečně ovlivnil. Slušnost si žádný zákon nevynutí.

Velké emoce v odborné i laické veřejnosti vzbuzuje příprava nového stavebního zákona. Jde podle Vás vládní návrh správným směrem, nebo by jeho přijetí mohlo způsobit totální chaos při povolování staveb, jak tvrdí někteří jeho kritici?

Stavební zákon tak trochu stojí mimo naši branži zprostředkovatelů. Jsou mezi námi i developeři a ti jistě mají své vyhraněné názory. Já se k nim nepočítám a tak sleduji jen diskuse ve sdělovacích prostředcích apod. Vypadá to tak, že zákon byl ušitý horkou jehlou, aby se splnila nějaká termínovaná politická zadání a to obvykle výsledky zatíží nedostatky. Tak to asi tak i bude.

Jaký vývoj vidíte v oblasti pražských kancelářských prostor? V minulém roce klesla neobsazenost kancelářských prostor v Praze na 5,5 %. Ovlivní podle Vás obsazenost kancelářských prostor v Praze větší využívání tzv. homeofficu většiny firem?

Z pohledu aktuálního stavu a krátkodobého vývoje to vidím tak, že kanceláří i některých obchodních ploch bude dostatek. A to ve všech kvalitativních pásmech. Nabídka bude převyšovat poptávku. Pronajímatelé budou mít zřejmě více starostí než měli doposud. Jsou rozestavěné projekty, které byly dlouhodobě připravovány a v hodnocení budoucích rizik, mám takový pocit, asi problémy s čínskou chřipkou či COVIDEM nikdo nepředpokládal. Dopady na tento segment trhu budou mít jistou setrvačnost. Opět bude záležet i na tom, jak na které profese, využívající kanceláře, obchodní plochy hospodářský pokles dolehne. Takže závěrem si myslím, že kancelářský trh bude poznamenán poklesem poptávky a neobsazenost se zvýší.

V příštím roce oslaví Asociace realitních kanceláří České republiky 30. výročí založení. Co hodnotíte jako největší přínos Asociace od doby jejího vzniku? Co považujete v činnosti Asociace za největší priority pro nejbližší období?

Přínos asociace spatřuji především v dlouhodobé a neustálé snaze o kultivaci trhu. Asociace sdružuje všechny ty, kteří se na této snaze chtěli a chtějí podílet a současně chtějí tvořit subjekt, který by byl respektovaným spolkem ve vztahu ke státní správě i klientům. To je myslím velký přínos. Dlouhá léta jsme usilovali o zákon, který by realitní činnost upravil a reguloval vstup do této branže formou nějaké kvalifikace. Vznik zákona asociace iniciovala, průběžně byl zákon s námi konzultován avšak finální podoba již byla jen v rukou státní správy a moci zákonodárné. I to že byl nakonec zákon přijat se dá hodnotit jako přínos asociace. Myslím, že každodenní profesní život a vztah s veřejností to vše potvrzuje. Asociace nyní sdružuje široké spektrum jednotlivců, velkých firem a sítí a tím se stala významným odborným a respektovaným spolkem. Pro nejbližší období je třeba si toto postavení ve všech parametrech a oblastech činnosti udržet a rozvíjet. Prostředků, jak toto realizovat je celá řada a nové vedení asociace na nich bude jistě pracovat. Také se musíme bránit různým atakům, které naši profesi dehonestují a na naší profesi parazitují. V tomto ohledu je například výše zmíněný realitní zákon nedokonalý. I na tom bude zjevně nutné zapracovat.

 

Na otázky odpovídal Ing. Jaroslav Novotný, dlouholetý prezident ARK ČR

 

www.arkcr.cz