Reality

Realitní profese v Německu

Našimi častými obchodními partnery, resp. zákazníky jsou Němci. V rámci realitních transakcí bývají často zastupováni německými zprostředkovateli. Není proto na škodu vědět, jak je realitní profese regulována německými předpisy. Je poměrně zajímavé, že náš západní soused je k regulaci realitních profesí poměrně benevolentní (oproti např. Rakousku), přesto profese prosperuje. Možná, nebo že by právě proto, že většina realitních makléřů a správců nemovitostí se dobrovolně sdružuje v jedné realitní asociaci. Původně dvě profesní asociace Ring Deutscher Makler (RDM) a Verband Deutscher Makler (VDM) se totiž dokázaly v roce 2004 sloučit a vytvořit IVD (Federální asociace realitních poradců, makléřů, administrátorů a expertů). Možná i v tomto kroku dokážeme jednou najít nějakou inspiraci.

 

Legislativa

Němečtí realitní makléři a správci nemovitostí jsou regulováni kombinací státní regulace a samoregulačních procesů. OSVČ profesionálové a realitní společnosti musí pro své podnikání získat povolení od své místní hospodářské komory resp. obecního úřadu. Na zaměstnance se nařízení konkrétně nevztahuje, mohou pracovat na základě pověření zaměstnavatele, tzn. odpovědnost se vztahuje na zaměstnavatele. Není však k dispozici rejstřík realitních zprostředkovatelů ani veřejná informace o tom, kdo je držitelem povolení. Názvy „Realitní zprostředkovatel“, ani „Správce nemovitostí“ nejsou v Německu chráněny zákonem.

 

Pracovní požadavky

Aby žadatelé obdrželi povolení pracovat v profesích jako jsou realitní makléř nebo správce nemovitostí, musejí pouze prokázat, že mají čistý trestní rejstřík a nejsou v insolvenci. Pro přístup k těmto profesím nepotřebují zájemci splnit žádné vzdělávací požadavky (požadavky na odbornou způsobilost) ani dokládat nějakou praxi. To budou muset dokládat až postupně (viz. dále v textu). Není nařízeno ani povinné členství v národní asociaci, kterou je v Německu Immobilienverband Deutschland (IVD). Pokud si však někdo přeje do IVD –německého sdružení pro realitní profesionály – vstoupit, je třeba již v rámci žádosti o členství prokázat alespoň jistou míru profesionality. K prokázání svých schopností v oboru mohou žadatelé buď poskytnout doklady o příslušné kvalifikaci (vzdělání) nebo složit ústní zkoušku. Dále je potřeba doložit doklady o dvouleté praktické zkušenosti v oboru.

 

Praxe v Německu

Němečtí realitní makléři a správci nemovitostí musí absolvovat 20 hodin celoživotního vzdělávání (ze zákona v rozmezí tří let), které poskytuje několik soukromých akademií nebo jiných subjektů. Alternativou, další možností, kterou mají odborníci k dispozici, je dokládání dokladů o účasti na odborných konferencích, na kterých pořadatel vydává příslušné certifikáty. Pokud profesionál vykonává obě profese, množství hodin celoživotního vzdělávání se navyšuje na 40 hodin (rovněž do tří let). V kontrastu s těmito požadavky je skutečnost, že neexistuje žádný legislativní požadavek na pojištění profesní odpovědnosti, ani na dodržování nějakého oficiálního etického kodexu. Výjimkou je povinnost uzavření pojištění profesní odpovědnosti, pokud se jedná o správce nemovitostí zabývající se bydlením, resp. rezidenčním trhem. Vzhledem k tomu, že němečtí realitní agenti nikdy nespravují peníze pro tzv. třetí stranu, neukládá německá legislativa realitním makléřům povinnost mít samostatný účet pouze pro prostředky klienta, ani nenařizuje kompenzační fond pro spotřebitele.

 

Němečtí agenti mohou (obdobně, jako je tomu u nás) zastupovat kupující i prodávající ve stejné realitní transakci. To však neplatí pro sektor pronájmu, kde zastupují výhradně pronajímatele.

 

Zdroj: Asociace realitních kanceláří České republiky a CEPI

 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz

 


Asociace realitních kanceláří České republiky pořádá kurzy

 

Realitní zprostředkovatel

Termín: 23. 5. – 24. 6. 2022 | Rekvalifikační kurz je přípravou na zkoušku odborné způsobilosti (možnost úhrady od Úřadu práce)

 

Stavební zákon

Termín: 6. 4. 2022 | Místo konání: on-line

 

Nájem bytu a nebytových prostor

Termín: 11. 4. 2022 | Místo konání: Praha

 

Prodej nemovitostí v exekuci a insolvenci

Termín: 3. 5. 2022 | Místo konání: on-line

 

Tel.: 272 762 953 | 733 109 312 | 608 446 656. Bližší informace o kurzech na www.arkcr.cz