Reality

Věčná otázka (nejen) pro prodávající nemovitostí…

Pro každého, kdo chce nabídnout svou nemovitost k prodeji, je první otázkou, zda prodat sám nebo se obrátit na realitního zprostředkovatele.

Když se prodávající rozhodne uskutečnit prodej své nemovitosti vlastními silami, bude zejména muset:

 • zorientovat se v cenách nemovitostí dané velikosti v příslušné lokalitě a stanovit reálnou prodejní cenu,
 • zpravidla s pomocí inzerce hledat zájemce o koupi bytu, organizovat prohlídky, vyjednávat s nimi o podmínkách prodeje,
 • vybrat nejlepší nabídku,
 • zajistit sepsání kupní smlouvy, tak, aby obsahovala potřebné informace a odpovídala všem právním předpisům (zejména občanskému zákoníku, katastrálnímu zákonu, zákonu o realitním zprostředkování atd.) a současně, aby smlouva neobsahovala žádná ustanovení nevýhodná pro prodávajícího v případě sporu,
 • podat návrh na vklad do katastru nemovitostí k provedení změny vlastníka,
 • řešit daňové aspekty obchodu (ví laik, které to jsou?)
 • dohodnout se s kupujícím o způsobu úschovy kupní ceny po dobu vkladového řízení na katastru nemovitostí (vyzná se laik v rizicích úschov?).

I když si mnozí prodávající většinu z výše uvedených věcí uvědomí, přesto často vítězí obava z nekvalitní práce realitního makléře a do prodeje se pustí sami. Přitom dnes v realitní profesi působí řada léty prověřených realitních makléřů, kteří jsou schopni svým klientům poskytovat skutečně kvalitní a profesionální služby. Výrazným způsobem k tomu přispěl nový zákon o realitním zprostředkování, na jehož vzniku se klíčově podílela Asociace realitních kanceláří České republiky.

Podle čeho tedy máme ideálního realitního makléře vybírat?

Nejlepším vodítkem jsou kladné reference od bývalých klientů. Dále informace ze sociálních sítí a s určitou rezervou je možné se řídit i referencemi z webových stránek. Také je vhodné si ve vybrané kanceláři sjednat informativní schůzku, všímat si, v jakém prostředí realitní makléři pracují, způsobu jednání s klienty a seznámit se s návrhem zprostředkovatelské smlouvy. Je třeba se také zajímat o výši provize a komu je účtována. Některé realitní kanceláře účtují provizi prodávajícímu, jiné kupujícímu. Lze sjednat provizi i s oběma stranami. Zda je výše provize adekvátní, lze také zjistit podle rozsahu služeb, které bude realitní kancelář zajišťovat.

Při výběru realitního zprostředkovatele je tedy nejdůležitější zda:

  • vlastní živnostenské oprávnění na vázanou živnost realitní zprostředkovatel a má osvědčení o odborné způsobilosti pro tento obor,
  • má praxi v oboru, zná dobře realitní trh v oblasti, kde se nemovitost nachází,
  • vysvětlí klientovi předpokládaný průběh celé obchodní transakce,
  • seznámí klienta se zprostředkovatelskou smlouvou, a s úkony, které bude v rámci této smlouvy pro klienta zajišťovat, s výší provize a podmínkami, za jakých bude splatná,
  • nespěchá na klienta, nenutí ho k rychlému podpisu zprostředkovatelské nebo rezervační smlouvy,
  • vysvětlí důvody pro exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu a výhody pro klienta.

Jedním z důležitých vodítek při výběru realitní kanceláře je její členství v profesním sdružení realitních makléřů, dražebníků a správců nemovitostí – Asociaci realitních kanceláří České republiky (ARK ČR).


Asociace realitních kanceláří ČR pořádá kurzy
Realitní zprostředkovatel
7. 11. – 9. 12. 2022
Rekvalifikační kurz je přípravou na zkoušku odborné způsobilosti (možnost úhrady od Úřadu práce).

Webové stránky realitního zprostředkovatele – ONLINE kurz
28. 11. 2022
Jak má opravdu vypadat web realitního zprostředkovatele nejen z marketingového hlediska?

Výkon správy nemovitostí
24. 1. 2023 – 26. 1. 2023


Bližší informace o kurzech na www.arkcr.cz
E-mail: kurzy@arkcr.cz
Tel.: 272 762 953; 733 109 312; 608 446 656


Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz