Reality

Realitní kanceláře v době „COVIDOVÉ“

Už je to více než rok, kdy jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo nepředpovídal a ten kdo říká, že ano, tak lže. Omezení, ve kterých se v zájmu poražení pandemie ocitly všechny země světa, postavila každého z nás do situací, na které jsme nebyli zcela připraveni. Zatímco pro některé typy podnikání to mělo a vlastně stále ještě má fatální následky (za všechny lze uvést jako příklad provozovatele hotelů), jiné obory začaly přímo vzkvétat. Že v tomto případě hovořím zejména o e-shopech, netřeba dodávat. Ale úspěšných i méně úspěšných podnikatelských oborů je i v „covidu“ dost. Pro realitní zprostředkovatele je stávající období rovněž mimořádné.

 

Bydlení je primární lidskou potřebou

A proto se realitní trh zastavit nemůže. Nákupy a prodeje nemovitostí jsou spojeny s tím, jak lidé vstupují do manželství, ale také když se rozvádějí, jak se rodiny rozrůstají, ale také, když musejí řešit pozůstalost z důvodů úmrtí v rodině, jak se stále častěji stěhujeme za prací. Poptávka po rezidenčních nemovitostech je oproti všem předpokladům i v této (nebo možná právě v této) mimořádné situaci veliká. V realitních kancelářích s převisem poptávky nad nabídkou kategorii bydlení „zápasíme“ každodenně. Byty ani rodinné domy se „na pultech“ u realitních kanceláří dlouho neohřejí. To se týká nejen samotného bydlení, ale také rekreačních chat a chalup. Dříve neprodejné objekty vhodné k rekreaci, se prostřednictvím realitních zprostředkovatelů daří prodávat dráž, než by nás před rokem vůbec napadlo. Vypadá to, že národ chatařů a chalupářů se probral ze spaní. A tak mi avizují kolegové ze všech koutů naší vlasti, že mají „vyprodáno“. Samozřejmě obrazně. Prostě je poptávka taková, že často ani prodávanou nemovitost nedávají do inzerce, protože už pro ni mají ve svých databázích kupce.

 

Doba si žádá nové přístupy

Omezení, která se zamezením styku lidí snaží zejména snížit šíření pandemie, práci realitním zprostředkovatelům neulehčuje. Ale na druhou stranu, a to si řada klientů realitních kanceláří dobře uvědomila, úloha makléře je dnes důležitější než kdy před tím. Kde jinde a kdo jiný než kvalitní realitní kancelář, by pro realizaci realitní transakce například zajistil seznámení s nemovitostí, ještě před samotnou prohlídkou prostřednictvím profesionálně připravené inzerce. Ještě včera téměř neznámé pojmy jako „home staging“, Matterport, drony, 3D modely atp. se dostávají do každodenního slovníku nejen velkých realitních firem v Praze nebo Brně, ale v celé ČR. Jejich prezentace nemovitostí, které běžně obsahují půdorysy, profesionální fotodokumentaci, či video-prezentace, jsou stále častěji doplněny i o virtuální prohlídky prodávaných objektů, návrhy možného vybavení apod. Ukazuje se, že na trhu se dobře uplatňují zejména ti realitní makléři, kteří vedle své profesní fundovanosti dokáží bezezbytku využívat současné možnosti moderního prodeje, nových marketingových nástrojů a technologií. Ruku v ruce s moderními přístupy musejí zprostředkovatelé dodržovat veškeré zásady bezpečného styku s klienty v průběhu prohlídky nemovitosti, ale také při procesu uzavírání smluv apod.

 

Do oboru se hrnou noví zájemci

Zákon o realitním zprostředkování nastavil nová pravidla pro práci realitních zprostředkovatelů. To komplikuje dříve zcela nekontrolovaný příliv nových adeptů o práci v realitní kanceláři, kterých je dnes z oborů, kde přišli lidé o práci, poměrně dost. Přesto, že má nový předpis různé slabiny, nelze mu upřít snahu o zkvalitňování realitních služeb poskytovaných spotřebiteli. Alespoň tím, že každý zájemce o práci v tomto oboru musí prokázat odbornou způsobilost. To není tak snadné, jak by se mohlo zdát, ale nejedná se o nepřekonatelnou překážku. Asociace realitních kanceláří České republiky, resp. její 100% dceřiná společnost Informační centrum ARK, spol. s r.o. má od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditaci k pořádání rekvalifikačního vzdělávání, které je zakončeno zkouškou před tzv. autorizovanou osobou. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení, které opravňuje k zápisu vázané živnosti Realitní zprostředkovatel. Nepochybně je to cesta, která zvyšuje úroveň poskytovaných služeb. A to náš trh již léta potřeboval.

Současná omezení v souvislosti s protipandemickými opatřeními komplikují práci všem, včetně realitních zprostředkovatelů, ale pokud klienti chtějí prodávat, nakupovat, či pronajímat, ke svým realitním makléřům si v této situaci cestu nacházejí. Vědí totiž, že je to cesta správná.

 

 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz