Reality

Odborná způsobilost pro makléře

S přijetím zákona o realitním zprostředkování (zák. č. 39/2020 Sb.) v minulém roce došlo zároveň k novele živnostenského zákona a činnost realitních makléřů se stala vázanou živností. Pro realitní makléře – dle terminologie zákona o realitním zprostředkování realitní zprostředkovatele – to znamená, že musí prokázat odbornou způsobilost ve své profesi podobně jako je to u všech vázaných živností.

 

Tuto odbornou způsobilost mohou prokázat středoškolským či vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru nebo právě složením již zmíněné zkoušky odborné způsobilosti. Pro osoby, které nemají středoškolské vzdělání s maturitou a 3 roky praxe v oboru nebo vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok praxe v oboru, je složení zkoušky odborné způsobilosti jediným způsobem, jak získat živnostenské oprávnění pro činnosti realitního zprostředkovatele.

Zkoušku odborné způsobilosti pro realitní zprostředkovatele může pořádat pouze fyzická nebo právnická osoba, která obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR příslušnou autorizaci. Pro získání této autorizace, tedy povolení vykonávat tyto zkoušky, musí žadatel splnit řadu podmínek včetně přísných požadavků na kvalifikační předpoklady členů zkušebních komisí (vzdělání, praxe v oboru aj.).

Asociace realitních kanceláří, resp. její dceřiná společnost Informační centrum ARK, pořádá zkoušky odborné způsobilosti již od roku 2016, kdy naše profese byla zařazena mezi obory (v rámci systému Národní soustavy kvalifikací), u nichž lze tuto zkoušku vůbec pořádat. 1) Za toto pětileté období vykonalo u nás zkoušku odborné způsobilosti více než 500 osob. Jednalo se jak o makléře s praxí v realitní činnosti, tak začátečníky v oboru, kteří se na tuto profesi rekvalifikovali. U posledně jmenované skupiny vždy předcházelo absolvování přípravného kurzu Realitní zprostředkovatel (dříve Obchodník s realitami). Tento kurz je pro všechny, kteří se chystají na uvedenou zkoušku, nejlepší přípravou k jejímu úspěšnému zvládnutí. Kurz, který již více než 25 let pořádáme a průběžně aktualizujeme, trvá 12,5 dne (101 vyučovacích hodin) a jeho obsahem jsou všechna témata, se kterými se makléři mohou setkat u zkoušky.

Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část. Absolutoriem této zkoušky získají makléři doklad profesní způsobilosti se státním znakem České republiky.

 

Pro informaci uvádíme přehled jednotlivých tematických okruhů ke zkoušce

 • Orientace v právní úpravě týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
 • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
 • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
 • Odhad tržní hodnoty, stanovení nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

Pro bližší představu (např. v okruhu právní problematiky) jsou to mimo jiné tyto okruhy otázek:

 • Zákon o realitním zprostředkování
 • Ustanovení občanského zákoníku, které se týkají práv a povinností spojených s prodejem/koupí a pronájmem/nájmem nemovitých věcí
 • Ustanovení katastrálního zákona související s činností realitního zprostředkovatele
 • Smluvní a procesní dokumentace při zprostředkovatelské činnosti
 • Stavební zákon – části týkající se zprostředkování nemovitých věcí
 • Insolvenční zákon – pasáže související s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitých věcí
 • Daňové minimum při prodeji/koupi a nájmu nemovitých věcí

 

Bližší informace o všech kurzech pro realitní makléře a o zkouškách odborné způsobilosti najdou zájemci na webových stránkách ARK ČR – www.arkcr.cz.

 

Mgr. Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz

 


1) Zkoušky odborné způsobilosti lze vykonávat u mnoha desítek oborů a úspěšným absolventům těchto zkoušek nahrazují odborné vzdělání v příslušném učebním oboru (řemesle), středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a také v oborech, ve kterých současná nabídka studijních oborů českého školství vůbec neexistuje {viz zák. č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)}.